Data en AI

Er wordt veel gesproken over 'Data en Artificial Intelligence (AI)'. Maar de concrete toepassingen zien, zorgen dat projecten succesvol worden, dat is vaak een stuk lastiger. Potential ziet uw kansen. Wilt u deze kans grijpen? 

Wat wordt er verstaan onder 'Data en Artifial Intelligence (AI)'?

Op dit moment is er reeds veel informatie beschikbaar. 'Data en Artificial Intelligence (AI)' onderscheidt zich hiervan doordat:

  • Nieuwe informatiebronnen beschikbaar zijn, zoals sensoren, Social Media, etc.
  • Informatie kan worden verzameld op plaatsen waar dat eerder niet mogelijk was, zoals binnen vliegtuig- en automotoren.
  • Databases beschikbaar zijn waarmee grote hoeveelheden informatie uit verschillende bronnen kunnen worden verzameld.
  • Analyses kunnen worden gemaakt van de bijna de gehele populatie, in plaats van alleen een steekproef.

Een organisatie die 'Big data' gebruikt is BMW. Het periodiek onderhoud is afgeschaft omdat de auto zelf aangeeft dat er onderhoud gepleegd dient te worden. 

Dit is een voorbeeld van de praktische toepasbaarheid van 'Data en AI'. Toch valt het vaak niet mee om de kansen te onderscheiden die 'Data en AI' te bieden hebben en projecten succesvol te laten verlopen.

Ervaring Potential

Potential kan u hierbij helpen. Potential heeft ervaring in het benutten van de mogelijkheden van data. Zo is een digitale strategie ontwikkeld voor Intrakoop, de grootste inkoopcoöperatie binnen de Zorg, waarin data een zeer belangrijke rol speelt. Voor DCMR is de intern beschikbare informatie extern ontsloten om te voorzien in de informatiebehoefte van bedrijven en inwoners. Data analyses van communicatie campagnes zijn uitgevoerd voor onder andere Duynie en DELTA. Het opschonen van data was een verantwoordelijkheid bij FCB, DELTA en DCMR.

Potential is verantwoordelijk geweest voor 15 introducties, als projectleider van multi-disciplinaire teams. De ervaring hierin heeft geleerd dat het - niet alleen - gaat om de technische tools, maar ook om het betrekken van andere organisatie onderdelen. Het bepalen van de 'Value voor de Business'. Het bouwen van een goede business case. Het - vooraf - nadenken en borgen van het gebruik van de data en analyses. 

Potential ziet uw kansen

Potential kan u helpen bij het bepalen hoe er waarde voor uw organisatie kan worden gerealiseerd. Hoe u het totale project kunt inregelen, zodat de kans op succes zo groot mogelijk wordt. Stelling van Potential is dat 'Data en AI' veel toegevoegde waarde kunnen hebben voor uw organisatie, zoals bijvoorbeeld voor uw product ontwikkeling, 'after sales' en marketing en communicatie.

Als u zeker wilt weten dat u geen kansen laat liggen, schakel dan Potential in. Potential ziet uw potentieel! 

Neem nu contact op!  Een gesprek is gratis en vrijblijvend!